Prejemniki donacij

Korak

Center KORAK
Kidričeva 53, 4000 Kranj

TRR: SI 0313 8108 6829 888
BIC: SKBASI2X
SKLIC: 00 0005 – 2018
KODA NAMENA: CHAR
NAMEN: Donacija projekt Dobrodelni koledar

ZPM MP

ZPM Ljubljana Moste-Polje
Proletarska 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0201 2002 0297 991
BIC: LJBASI2X
SKLIC: 00 0005 – 2018
KODA NAMENA: CHAR
NAMEN: Donacija projekt Dobrodelni koledar

Hospic

Slovensko društvo hospic
Kocenova 4, 3000 Celje

TRR: SI56 0510 0801 0047 155
BIC: ABANSI2X
SKLIC: 00 0005 – 2018
KODA NAMENA: CHAR
NAMEN: Donacija projekt Dobrodelni koledar

Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo je zasebni neprofitni zavod, ki izvaja dolgotrajno rehabilitacijo s socialnimi storitvami vodenja, varstva, zaposlitve pod posebnimi pogoji in zdravstvenimi storitvami. Program izvajamo vsak delovni dan med 7 in 15.uro.   Center je bil ustanovljen leta 2002 z namenom nudenja celostne psihosocialne pomoči ljudem, ki so si poškodovali možgane v prometnih nesrečah, pri padcih, kot posledica tumorjev, kapi, itd. Del programa je namenjen tudi njihovim svojcem in preventivnemu delovanju v širšem družbenem okolju.

Osnovni cilji našega programa so nuditi možnost rehabilitacije v poškodovančevem domačem okolju. Vsakega uporabnika skušamo usposobiti do največje možne stopnje samostojnosti in podpirati pri aktivnemu vključevanju v delo in družbeno okolje. Vzpostavljeno imamo veliko strokovnega sodelovanja, v samem program pa z veliko mero entuziazma in inovativnosti iščemo in razvijamo različne rehabilitacijske pristope.

Trenutno imamo vključenih 30 uporabnikov, (27 oseb je na čakalni listi), za njihovo rehabilitacijo skrbi 22 zaposlenih, med drugimi tudi strokovnjaki s področja fizioterapije, delovne terapije, socialne pedagogike, socialnega dela, psihologije in zunanji sodelavec, zdravnik specialist psihiatrije.

Več si lahko preberete na spletnem naslovu: www.center-korak.si/

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje je pred petimi leti začela vseslovenski projekt Botrstvo v Sloveniji. Osnovni namen projekta je bil, da bi pomagali najbolj prikrajšanim otrokom in mladim po Sloveniji, ki jim starši ne morejo omogočiti enakih možnosti in vključevanja v življenje vrstnikov. Ki nimajo ustreznih šolskih potrebščin, ki nimajo celo nujno potrebnih plačljivih zdravil. In namen je bil, da bi otrokom in mladim odkrivali njihova močna področja, razvijali njihove talente, jim omogočili udejstvovanja, kjer si to želijo, tudi vključevanja na letovanja in tabore. Pa jih hkrati opremljali za doseganje življenjskih ciljev.

V projekt Botrstvo v Sloveniji so vključeni otroci in mladi od rojstva do 18. leta starosti, izjemoma pa tudi starejši, če so v izobraževalnem procesu in imajo zdravstvene ali druge razvojne težave. Predloge za vključitev otrok v botrstvo posredujejo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo, zdravstveni domovi in drugi strokovni delavci, ki poznajo družinske in ostale razmere otroka ali mladostnika, pa tudi lokalne Zveze in društva prijateljev mladine po Sloveniji.

Več si lahko preberete na spletnem naslovu: www.boter.si

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Slovensko društvo hospic je ponujena dlan sočloveku v najtežjih trenutkih ter spremljevalec na poti življenja in smrti, ki je sestavni del človekovega bivanja. Društvo je nastalo z namenom humanizirati človekovo poslavljanje od življenja, omogočiti umirajočemu bolniku čim bolj kvalitetno življenje do konca in podpreti družino, da zmorejo poskrbeti za svojega družinskega člana in ostati z njim do zadnjega.

S pomočjo različnih oblik pomoči, podpore in izobraževanja nudimo pomoč žalujočim in njihovim najbližjim pri lajšanju procesa žalovanja ter odkrivanju lastnih virov moči in vzpostavljanju (samo)pomoči. Posebno pozornost namenjamo prevečkrat spregledanim žalujočim otrokom in mladostnikom, zanje si prizadevamo vzpostaviti varno podporno okolje, ki omogoča boljše izražanje njihovega doživljanja, čustvovanja in stisk ter zmanjša občutek izolacije in drugačnosti.

Pri našem delu tesno sodelujemo z bolnišnicami, zdravstvenimi domovi, domovi za ostarele, centri za socialno delo, šolami in vrtci. Velika mreža in regijsko delovanje nam omogočata, da se približamo ljudem in njihovim potrebam v njihovem domačem okolju. S tem zagotavljamo tiste zdravstvene in socialne potrebe ljudi, ki jih obstoječi državni programi ne razrešujejo.

Več o našem delu si lahko preberete na www.hospic.si