zbrali smo 116 467,81 €
Hvala za sodelovanje pri projektu